HOTSMS
HotSMS Desktop

* מערכת לשליחת הודעות SMS ללא הגבלת תווים לכל המפעילים בארץ!
(* המערכת מבצעת שליחת הודעות SMS בפיצול כמות תווים מקסימלית לכל מפעיל על פי האמור בהסכם ההצטרפות לשירות וכל הודעה כזאת תחויב בתשלום!)


שליחת הודעות  SMS אישיות כולל פתיח כללי, הודעה אישית וסיומת אישית לכל נמען.

ייבוא נתונים מקבצי אקסל, Outlook, קבצי CSV וטקסט וייבוא ממסדי נתונים Access ו- SQL Server.

שליחת הודעות מתוזמנות.

בניית הודעות דינאמיות לפי שדות וחתכים מקבצי טקסט ו- CSV

דוחות מפורטים על תהליך משלוח ההודעות כולל אישור הגעת ה- SMS לטלפון הנייד!

תוכנה למשלוח הודעות SMS
התקנת התוכנה רכישת הודעות SMS
לפני ביצוע התקנה יש להוריד ולהתקין את סביבת העבודה Microsoft.NET מכאן...

במידה ונדרש להתקין Windows Installer 3.1 ניתן להוריד ולהתקין מכאן...
 
 
hotsms WebSMS

* מערכת לשליחת הודעות SMS ללא הגבלת תווים לכל המפעילים בארץ!
(* המערכת מבצעת שליחת הודעות SMS בפיצול כמות תווים מקסימלית לכל מפעיל על פי האמור בהסכם ההצטרפות לשירות וכל הודעה כזאת תחויב בתשלום!)

שליחת הודעות SMS ישירות מאתר Web ללא צורך בהתקנה.
יצירת קבוצות אנשי קשר כולל ייבוא אנשי קשר מקבצי אקסל וקבצי CSV.
שליחת הודעות מתוזמנות.

דוחות מפורטים על תהליך משלוח ההודעות כולל אישור הגעת ה- SMS לטלפון הנייד!

מערכת אינטרנט למשלוח הודעות SMS
כניסה למערכת רכישת הודעות SMS
 

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 לחץ כאן... (אם לא ניתן לקריאה יש להתקין קורא PDF מכאן...)
האחריות העמידה בתנאי החוק מוטלת על משגר דבר הפרסומת בלבד. גולדמן תקשורת לא תישא בהשלכות שיגור דבר פרסומת בניגוד לחוק התקשורת ו/או חוק אחר.

גולדמן תקשורת - כל הזכויות שמורות ©